Rekisteriseloste

1.REKISTERIN PITÄJÄ
Raamattu Puhuu ry
Y-tunnus: 0251372-3

2. REKISTERIN NIMI
Raamattu Puhuu -seurakunnan yhteystietorekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Seurakunnan sisäinen kommunikaatio

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tiedon antajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäpäivä

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteystietojen antaja

6. TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä seurakuntamme ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.

Tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä ja sellaisen tietokoneen kovalevyllä, jonka käyttöjärjestelmä on suojattu salasanalla.