Mihin uskomme

Ihmisen syntisyys

Koko ihmiskunta on täysin syntinen Jumalan edessä ja kykenemätön ansaitsemaan pelastustaan.

Jeesuksen sijaiskuolema

Jeesus, Jumalan poika, kuoli koko maailman kaikkien ihmisten edestä sovittaen heidän syntinsä.

Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen

Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti.

Jumalan oikeudenmukainen tuomio

Iankaikkinen elämä pelastetuille ja iankaikkinen kadotus pelastumattomille.

Pelastus

Pelastus tapahtuu armosta, uskon kautta ilman omia tekoja.

Pelastusvarmuus

Jumalan lapsi ei voi menettää lapsen asemaansa, vaan joutuu Jumalan kurituksen alle, jos elää synnissä.

Inspiraatio

Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima. Tämä inspiraatio kattaa koko Raamatun alkutekstin ja takaa Raamatun virheettömyyden. Raamattu on Jumalan lopullinen ilmoitus, eikä ole muita kirjoituksia, jotka ovat samassa mielessä inspiroituja.

Kolminaisuus

Yksi Jumala on olemassa kolmessa persoonassa. Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä kullakin on jumaluuden kaikki ominaisuudet. He ovat erillisiä persoonia.

Jeesuksen persoona

Jeesus syntyi neitsyestä ja eli synnittömän elämän. Hän oli yhtä aikaa täysin Jumala ja täysin ihminen ilman, että hänen inhimmillinen ja jumalallinen luontonsa sekoittuivat toisiinsa.

Seurakunta

Jokainen uudestisyntynyt uskova on osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Paikallisseurakunnan tarkoitus on rakentaa uskovia ja evankelioida.

Vesikaste

Kasteella käydään uskoon tulemisen jälkeen. Kaste ei saa aikaan syntien anteeksisaamista. Sen saa aikaan usko Jeesukseen.

Ehtoollinen

Ehtoollista vietetään Jeesuksen sovituskuoleman muistoksi.

Enkelit

Kaikki enkelit, sekä pyhät että langenneet, ovat Jumalan luomia, persoonallisia olentoja. Saatana on langennut enkeli, jonka Jumala alunperin loi hyväksi, mutta joka lankesi omasta valinnastaan.

Jeesuksen toinen tuleminen

Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa, jolloin Jumala vuodattaa vihansa maan päälle. Tämä ahdistuksen aika päättyy siihen, että Jeesus palaa ruumiillisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

Kristuksen tuomioistuin

Heti tempauksen jälkeen seurakunta tulee tuomittavaksi Kristuksen tuomioistuimelle. Tämä tuomio ei johda kenenkään iankaikkiseen kadotukseen, vaan tuomiolla Jumala palkitsee uskovia heidän vaelluksestaan maan päällä.