Viides vuosi Keniassa

Olemme asuneet vaimoni Helenan kanssa jo runsaat neljä vuotta Nairobin lähellä olevissa kylissä Raamattu Puhuu -seurakunnan lähetteinä. Seurakunnassamme on lähes 50 henkilöä, ja olemme perustaneet kenialaisen uskonnollisen yhdistyksen toimintamme taustaorganisaatioksi. Seurakuntatyöhömme kuuluu viikoittaiset kokoukset keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, evankeliointia sekä lasten pyhäkoulu. Vietämme paljon aikaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa sunnuntaisin: lounastamme, pelaamme jalkapalloa ja pingistä, keskustelemme perheistä ja lastenkasvatuksesta, työn etiikasta jne. Ihmiset ovat kiinnostuneita monista meille jo itsestään selvistä asioista.

kenia-ryhmakuva

Kenialaiset ovat hyvin heimosidonnaisia, ja heimoja maassa on yhteensä 42. Yhteistyö eri heimojen välillä on heimosta riippuen enemmän tai vähemmän vaikeaa. Pyrkimyksenämme on luoda ns. heimoista riippumaton kristilliseen näkemykseen perustuva yhteisö, joka on avoin kaikille eri heimoille.

kenia-naiset

Perustimme myös nelivuotisen raamattukoulun, joka on avoin kaikille. Opetussuunnitelma noudattaa Maryland Bible College & Seminaryn mallia. Tunneilla käy vakituisesti reilut kaksikymmentä opiskelijaa ja useita kuunteluoppilaita. Monet käyvät raamattukoulua oppiakseen tuntemaan Jumalaa paremmin. Tarkoitus on myös kouluttaa henkilöitä johtamaan seurakuntatyötä rinnallamme ja tulevaisuudessa. Työn jatkajiksi haluamme kasvattaa omasta joukosta pastoreita, jotka ovat sisäistäneet filosofiamme ja pyrkimyksemme.

ggwo-bible-school

Tulevaisuudessa meillä on tarkoitus integroitua tähän yhteiskuntaan perustamalla orpokoti ja yleissivistystä antava koulu, joka myöhemmin laajenisi antamaan myös ammatillista opetusta. Kaikkea tätä Keniassa tarvitaan kovasti. Masai-ihmiset ovat viimeisin heimo, joka on pysynyt omassa luonnonuskossaan. He ovat viime aikoina alkaneet kääntyä kristinuskoon ja heillä tuntuu olevan halua kristilliseen koulutukseen. Tämä tilaisuus pitäisi käyttää hyväksi.

kenia-helena-ja-lapset

Ymmärrämme oltuamme tässä maassa jo yli 5 vuotta, että joitakin perusasioita pitää ottaa huomioon. Mitään työtä ei Keniassa pidetä uskottavana tai vakaana, ellei työn käynnistäjällä ole määrättyä omavaraisuutta, ja siksi toiminnan on tapahduttava omalla maaperällä. Pitää siis omistaa se maaperä, mistä käsin toimii. Olemassaolo ei voi myöskään perustua jonkun ihmisen hyväntahtoisuuteen. Hyväntahtoisuus voi jonain päivänä loppua, ja sitten loppuu toimintakin. Lisäksi toiminta ei myöskään voi tapahtua pelkästään vapaaehtoisvoimin. Yleinen köyhyys estää ihmisiä käyttämästä aikaansa vapaaehtoistyöhön. Jokainen kamppailee oman toimeentulonsa puolesta. Strategisiin virkoihin on siksi pystyttävä palkkaamaan henkilöt. Rahoitusta tarvitaan siis myös sellaisen systeemin luomiseen, joka takaisi riittävän ja pysyvän toimeentulon työntekijöille. Nämä asiat luovat ulkonaiset puitteet työlle. Rukouksemme on, että Jumala näyttää, kuinka edetä näkyämme kohti. tms

kenia-jukka

Kiitos teille tuestanne ja rukouksistanne,
Jukka ja Helena Patrikainen